Organisatie

 
In 2012 is de Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal opgericht door een aantal enthousiaste waarnemers. Sindsdien vormen de waarnemers binnen de wagro-commissie een denktank die de wagro verder vorm geeft en activiteiten organiseert.

Wat biedt de wagro

  • Ontmoetingsplek voor waarnemers en hidha’s
  • Nascholingen, FTO’s en ondersteuning bij intervisie
  • Belangenbehartiging ( bijv. richting LHV en huisartsenpost)
  • Waarnemerslijst (aanmelden via waarnemerslijstzwolle@outlook.com)

Leden van de Wagrocommissie Zwolle/Flevo/Vechtdal
Jan Willem Wennemars, voorzitter
Annelieke Hof, penningmeester
Roos Derks, secretaris
Erik Verboom
Lesley Schellenbach
Amarens Procée

De kring heeft de oprichting van de wagro geïnitieerd en ondersteunt de wagro.
Vanuit het LHV kring bestuur is Janneke Rozeman nauw betrokken bij de wagro-commissie.