Werken

 
U gaat (of bent) aan het werk als waarnemer of hidha. Dan moet u een aantal zaken regelen en weten. Hieronder vindt u die op een rij. Soms specifiek voor onze regio, een groot deel is op alle waarnemers en hidha's in Nederland van toepassing.

Registratie

Hierover hebt u bij het afronden van de opleiding de nodige instructies gekregen (RGS, BIG etc.). Door het organiseren van nascholingen, FTO en intervisie willen we hierbij helpen.

De Kamer van Koophandel

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is sinds een aantal jaren verplicht voor artsen.

Verzekeringen

Verzekeringen zijn noodzakelijk op een aantal terreinen: beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid.

Pensioen

Pensioenopbouw geschiedt verplicht via het SPH.

Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 is iedere huisarts verplicht aangesloten te zijn bij een geschillenregeling. Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de website van de SKGE.

Praktijkovername

Na enige tijd waarnemen begint het bij veel waarnemers te kriebelen: ze willen zich graag vestigen. De wagro hoopt een rol te kunnen spelen in het transparant maken van het proces van praktijkovername. In de kringnieuwsbrieven vindt u informatie over vacatures in de regio en de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen hierbij. De LHV-website en bijvoorbeeld de gratis Startersdag voor LHV-leden biedt veel informatie.